Kilim 2

Kilim 2 Ref : Kilim 2


740,00 € TTC

Kilim Pakistanais, tissé main, 100% Pure Laine
200 x 300