Kilim 3

Kilim 3 Ref : Kilim 3


330,00 € TTC

Kilim Pakistanais, tissé main, 100% Pure Laine
130 x 190